Predmety inžinierskeho štúdia - 1. ročník pre akademický rok 2022/2023
 
 
Predmet Skr. Pov. Rozsah Ukon. Kred. Katedra
             
Zimný semester
             
2I00059 inžinierska matematika IM Pov. 2 - 2 - 0 S 5 AMsj
2I01051 pružnosť a plasticita PrP Pov. 2 - 2 - 0 S 5 AME
2I05009 konštruovanie 3 K3 Pov. 2 - 3 - 0 S 8 KČS
2IJC005 anglický jazyk pre strojárov 1 AJS1 Pov. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2I01058 aplikácie metódy konečných prvkov AMKP P.v. 0 - 0 - 2 H 5 AME
2I05014 simultánne konštruovanie 1 SK1 P.v. 2 - 0 - 2 H 5 KČS
2I05052 metodika konštruovania MK P.v. 2 - 2 - 0 S 5 KČS
2I06008 materiálové charakteristiky a voľba materiálov MCHVM P.v. 2 - 1 - 1 S 5 MI
2I06024 degradačné procesy a medzné stavy DPMS P.v. 2 - 2 - 0 S 5 MI
2IJC001 cudzí jazyk 1 - Ing. Cj 1 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2ITS001 telovýchovné sústredenie 1 TVS 1 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2ITV001 telesná výchova 1 TV 1 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
             
Letný semester
             
2I01041 metóda konečných prvkov MKP Pov. 2 - 0 - 2 S 5 AME
2I01064 modelovanie a simulácie technických systémov MSTS Pov. 2 - 2 - 0 S 5 AME
2I0P078 odborná prax OP Pov. 0 - 4 - 0 H 3 SjF-PK
2IJC006 anglický jazyk pre strojárov 2 AJS 2 Pov. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2I00077 variačný počet a jeho aplikácie VPJA P.v. 2 - 2 - 0 S 5 AMsj
2I01073 spracovanie údajov z experimentálnych meraní SUEM P.v. 2 - 0 - 2 S 5 AME
2I01074 inžinierske aplikácie v Matlabe IAM P.v. 0 - 0 - 2 H 5 AME
2I05016 konštruovanie 4 - projekt K4 P.v. 0 - 4 - 0 H 5 KČS
2I05037 simultánne konštruovanie 2 SK2 P.v. 2 - 2 - 0 S 5 KČS
2I05075 technologickosť konštrukcií TK P.v. 2 - 2 - 0 S 5 KČS
2IJC002 cudzí jazyk 2 - Ing. Cj 2 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2ITS002 telovýchovné sústredenie 2 TVS 2 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2ITV002 telesná výchova 2 TV 2 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.