Záverečné práce študentov

Naši študenti sa aktívne zapájajú do riešenia úloh a problémov realizovaných v spolupráci s praxou aj v rámci výskumných projektov. Jednotlivé úlohy študenti rozpracúvajú aj v rámci svojich bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác, resp. ako semestrálne práce a zadania.

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina