VEDENIE KATEDRY

prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
VEDÚCI KATEDRY

Miestnosť: BB 125

Telefón: +421 41 513 2903


Konzultačné hodiny:

utorok 10:00 – 11:00

ORCID
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY

Miestnosť: BB 125

Telefón: +421 41 513 2900


Konzultačné hodiny:

utorok 9:00 – 11:00

ORCID
doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
TAJOMNÍK KATEDRY

Miestnosť: BD 005

Telefón: +421 41 513 2925


Konzultačné hodiny:

streda 9:00 – 10:00
štvrtok 9:00 – 10:00

ORCID

ODDELENIE KONŠTRUOVANIA

doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.
VEDÚCI ODDELENIA

Miestnosť: BB 119

Telefón: +421 41 513 2929


Konzultačné hodiny:

utorok 9:00 – 10:00
piatok 9:00 – 10:00

ORCID
prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.
PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 115

Telefón: +421 41 513 2902


Konzultačné hodiny:

pondelok 8:00 – 9:00

ORCID
Ing. Viera Konstantová, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

MiestnosťBB 114

Telefón: +421 41 513 2932


Konzultačné hodiny:

pondelok 9:00 – 10:00

ORCID
Ing. Ronald Bašťovanský, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

MiestnosťBB 117

Telefón: +421 41 513 2918


Konzultačné hodiny:

utorok 7:00 – 9:00

ORCID
Ing. Daniel Varecha, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

MiestnosťBB 116

Telefón: +421 41 513 2921


 

ORCID

ODDELENIE ČASTÍ STROJOV A PREVODOV

doc. Ing. František Brumerčík, PhD.
VEDÚCI ODDELENIA

Miestnosť: BD 126

Telefón: +421 41 513 2923


Konzultačné hodiny:

štvrtok 12:00 – 14:00

ORCID
prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.
PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 120

Telefón: +421 41 513 2931


Konzultačné hodiny:

pondelok 8:00 – 9:00

ORCID
Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 121

Telefón: +421 41 513 2930


Konzultačné hodiny:

štvrtok 13:00 – 14:00

ORCID
Ing. Peter Weis, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 117

Telefón: +421 41 513 2918


Konzultačné hodiny:

štvrtok 9:00 – 10:00
piatok 9:00 – 10:00

ORCID
Ing. Lukáš Smetanka, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 113

Telefón: +421 41 513 2927


 

ORCID
Ing. Ján Galík, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 120

Telefón:+421 41 513 2931


 

ORCID

ODDELENIE CAD SYSTÉMOV

Ing. Rudolf Madaj, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

MiestnosťBD 005

Telefón: +421 41 513 2925


Konzultačné hodiny:

streda 13:00 – 14:00

ORCID
Ing. Michal Lukáč, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

MiestnosťBD 124

Telefón: +421 41 513 2922


Konzultačné hodiny:

streda 8:00 – 10:00

ORCID
Ing. Igor Gajdáč, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

MiestnosťBB 121

Telefón: +421 41 513 2930


Konzultačné hodiny:

streda 10:00 – 11:00

ORCID

ÚSTAV KONKURENCIESCHOPNOSTI A INOVÁCIÍ

Ing. Ján Šteininger, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

MiestnosťBB 113

Telefón: +421 41 513 2927


Konzultačné hodiny:

utorok 9:00 – 10:00

ORCID
Ing. Peter Spišák, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

MiestnosťBD 018

Telefón: +421 41 513 2907


Konzultačné hodiny:

pondelok 9:00 – 11:00

ORCID
Ing. Peter Bezák, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

MiestnosťBD 017

Telefón: +421 41 513 1490


Konzultačné hodiny:

utorok 14:00 – 15:00

ORCID

DOKTORANDI – 1. ROČNÍK

Ing. Martin Gažo
DOKTORAND

Miestnosť: BB 015

Dizertačná práca: Návrh jednoúčelového filtračného zariadenia pre vysokoviskózne mazacie systémy


Konzultačné hodiny:

utorok 9:00 – 11:00

ORCID
Ing. Jakub Fiačan
DOKTORAND
ORCID

DOKTORANDI – 2. ROČNÍK

Ing. Jozef Ondriga
DOKTORAND

Miestnosť: BD 126

Telefón+421 41 513 2915

Dizertačná práca: Možnosti využitia strojového učenia pri dimenzovaní konštrukčných uzlov


Konzultačné hodiny:

pondelok 9:00 – 11:00

ORCID
Ing. Jozef Jenis
DOKTORAND

Miestnosť: BD 126

Telefón+421 41 513 2915

Dizertačná práca: Možnosti využitia strojového učenia v procese strojného konštruovania


Konzultačné hodiny:

streda 9:00 – 11:00

ORCID
Ing. Matúš Čuchor
DOKTORAND

Miestnosť: BD 126

Telefón+421 41 513 2915

Dizertačná práca: Možnosti využitia strojového učenia v procese strojného konštruovania


Konzultačné hodiny:

streda 9:00 – 11:00

ORCID

OSTATNÍ ZAMESTNANCI

Veronika Jaššová
SEKRETARIÁT

MiestnosťBB 124

Telefón: +421 41 513 2901

Pavol Beliančin
THP ZAMESTNANEC

MiestnosťBJ 005

Telefón: +421 41 513 2926

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina