Výskum a projekty

Katedra Konštruovania a častí strojov sa aktívne zapája do riešenia úloh štátnych programov výskumu a vývoja a taktiež sa podieľa na riešení viacerých výskumných projektov VEGAKEGA a APVV.

Riešené projekty na katedre v období 2016 – 2022

Spolupráca s firmami a univerzitami

V rámci spolupráce s praxou sa na katedre rieši celá škála úloh zameraných na konštrukčný vývoj, inovácie, kinematické, dynamické a pevnostné analýzy a optimalizáciu konštrukčných parametrov navrhovaných výrobkov. Spolupráca s univerzitami je zameraná najmä na oblasť časti strojov, počítačového navrhovania, bioniky a tribológie, napríklad ohľadom experimentálneho výskumu tribologických vlastností materiálov.

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina