Vedenie katedry

  • prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD.

    +421 513 0000
  • prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

    +421 513 0000
  • doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.

    +421 513 2925
© 2021 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené