Študijný poradca

Študijný poradca je primárnou kontaktnou osobou medzi katedrou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti týkajúce sa štúdia príslušného ročníka a študijnej skupiny. Je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov štúdia. Študijného poradcu môžete kontaktovať osobne, telefonicky alebo e-mailom.

KONTAKTNÉ OSOBY NA KATEDRE

Veronika Jaššová
SEKRETARIÁT

Miestnosť: BB 124

Telefón: +421 41 513 2901

doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
TAJOMNÍK KATEDRY

Miestnosť: BD 005

Telefón+421 41 513 2925

KONTAKTNÉ OSOBY NA FAKULTE

Daniela Ťažká
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Telefón: +421 41 513 2507

Ing. Zuzana Gerliciová
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Telefón: +421 41 513 2508

Ing. Carmen Gavlas, PhD.
REFERÁT VEDY – VÝSKUMU

Telefón: +421 41 513 2705

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina