Študijný poradca

Študijný poradca je primárnou kontaktnou osobou medzi katedrou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti týkajúce sa štúdia príslušného ročníka a študijnej skupiny. Je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov štúdia. Študijného poradcu môžete kontaktovať osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Kontaktné osoby na katedre

Kontaktné osoby na fakulte

© 2021 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené