CAD systémy na katedre

Autodesk Inventor

Autodesk Inventor je svetovo najpredávanejšia CAD aplikácia pre strojársku 3D konštrukciu - výkonná aplikácia od Autodesku, výrobcu najrozšírenejšej CAD aplikácie - AutoCAD. Inventor umožňuje byť produktívny už od prvého dňa jeho použitia, pracovať s obzvlášť vysokým výkonom pri rozsiahlych zostavách, s použitím existujúcich DWG výkresov AutoCADu, intuitívne vytvárať a modifikovať konštrukčné zostavy a iné.

 

CATIA V5

Najpoužívanejší CAD systém v leteckom a automobilovom priemysle na celom svete, ktorý poskytuje komplexné nástroje pre konštruovanie a vývoj výrobkov v najrôznejších priemyselných odboroch.
CATIA umožňuje prácu viac konštruktérov v rámci jedného projektu pričom program zaručuje okamžité premietnutie vykonaných zmien do ostatných častí navrhnutých súčasti v rámci projektu. Využíva pritom nástroje na parametrizáciu dielov kedykoľvek počas ich návrhu, ktoré prinášajú konštruktérom voľnosť pri návrhu koncepcie a zároveň istotu správneho výsledku.

 

 

PTC Creo

PTC Creo ponúka najrobustnejšiu a škálovateľnú sadu nástrojov na tvorbu 3D výrobkov s vyšším výkonom, flexibilitou a rýchlosťou, ktoré umožňujú riešiť aj najpálčivejšie problémy, vrátane aplikovania akýchkoľvek zmien, prácu s multi-CAD dátami, konštrukciu elektromechanizmov a tým zrýchliť celý proces vývoja výrobku.
Škálovateľnosť ponúka integrované, parametrické, 3D CAD, CAM a CAE riešenia umožňujúce konštruovať rýchlejšie ako kedykoľvek predtým s maximálnou inováciou a kvalitou pre vytvorenie výnimočných produktov.

 

CAE systémy na katedre

 

MSC Software

MSC Software je spoločnosť, ktorá vyvíja technológiu simulačných softvérov, ktoré umožňujú inžinierom overiť a optimalizovať návrhy pomocou virtuálnych prototypov. Výrobcovia takmer zo všetkých priemyselných oborov využívajú tieto softvéry na zdokonalenie alebo dokonca nahradenie procesu výroby a testovania fyzického prototypu, ktorý sa tradične používal k návrhu a výrobe produktov.

 

ANSYS Workbench

ANSYS je vo všeobecnosti nelineárny, multifyzikálny program zahrňujúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustické analýzy. Všetky tieto analýzy možno vykonávať jednak jednotlivo, ale vďaka multifyzikálnemu poňatiu programu ANSYS je ich tiež možné zahrnúť do jedinej, spoločnej analýzy. ANSYS umožňuje nielen kontrolné výpočty, ale vďaka parametrizovaným výpočtovým modelom i citlivostné a optimalizačné analýzy a taktiež výpočty spoľahlivosti.
ANSYS patrí od počiatku svojej existencie (už viac ako 40 rokov na trhu) ku špičkovým inžinierskym systémom využívajúcich metódu konečných prvkov (FEM).

 

Matlab

MATLAB je programové prostredie (programovací jazyk) pre vedecko – technické numerické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, počítačových simulácií, analýzu a prezentáciu dát, merania a spracovania signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov. Nadstavbou Matlabu je Simulink – program pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov, ktorý využíva algoritmy Matlabu pre numerické riešenia predovšetkým nelineárnych diferenciálnych rovníc.
Názov MATLAB vznikol skrátením slov MATrix LABoratory (voľne preložené „laboratórium s maticami“), čo zodpovedá skutočnosti, že kľúčovou dátovou štruktúrou pri výpočtoch v MATLABe sú matice. Vlastný programovací jazyk vychádza z jazyka Fortran.

 

KISSsoft

KISSsoft AG je vývojárom výpočtového a návrhového softwaru pre konštruktérov a strojných inžinierov v širokom poli oblastí. Či sa jedná o návrh pohonov lanoviek, ozubení stavebných strojov, prevodoviek automobilov Formule 1 alebo miniatúrnych ozubení používaných v sondách brázdiacich Mars, stále viac a viac spoločností po celom svete sa spolieha na návrhový software KISSsoft.
KISSsoft má celú radu doplnkových modulov na vykonávanie úloh, ako napríklad tolerančná analýza alebo konverzia medzi jednotlivými spôsobmi určovania tvrdosti.

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina