CAx systémy

CAx systémy sú počítačové systémy určené na podporu činností vo všetkých etapách – od vývoja a navrhovania, plánovania výroby, až po samotnú výrobu a montáž, skladovanie a expedíciu. Umožňujú urýchliť a zjednodušiť predovšetkým modelovanie a kreslenie, dimenzovanie, uskutočnenie analýz, projektovanie, ale aj rôzne administratívne činnosti ako archivovanie, vyhľadávanie a podobne. Medzi CAx systémy možno zaradiť systémy CAD, CAE, CAPP, CAM, CAA, CAL a BIM. Sú to všetky softvéry na vytváranie modelov a výkresovej dokumentácie, na technické výpočty, simulácie a analýzy.

CAD

     

CAM

   

CAE

         

BIM

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina