Laboratórium skúšania ložísk

Na Katedre konštruovania a častí strojov sa dlhodobo realizujú skúšky valivých ložísk. V tejto oblasti sa riešia rôzne projekty, ako napr. optimalizácia konštrukčných parametrov ložísk s ohľadom na zvýšenie ich životnosti. Taktiež sa v spolupráci s praxou riešia návrhy zariadení na skúšanie životnosti veľkorozmerových ložísk alebo sa navrhujú prototypy na rôzne účely.

V súvislosti s dlhodobými úlohami je katedra vybavená potrebným prostriedkami a technológiami. Realizované skúšobné stavy sú prispôsobené konkrétnym úlohám, podmienkam a požiadavkám a ich vybavenie je vždy špecifické pre danú úlohu. Pri týchto úlohách sa používajú konkrétne typy pohonov, snímačov, tenzometrov, hydraulických komponentov, elektronických komponentov a podobne. Štandardným vybavením je príslušný hardvér a softvér.

VYBAVENIE LABORATÓRIA:

  • skúšobné stavy na skúšanie životnosti valivých ložísk

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina