Vyučovanie a skúškové obdobie

Vyučovanie a skúšky momentálne prebiehajú na všetkých stupňoch štúdia od 6.10.2020 až do odvolania dištančnou formou a to cez MS Teams a systém Moodle podľa platného rozvrhu !!! Viac informácií nájdete aj na E-Vzdelávaní !!!

© 2021 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené