• doc. Ing. Václav Kraus, PhD.

  • Pavol Beliančin

  • Veronika Jaššová

    +421 513 2901
© 2021 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené