Oddelenie konštruovania

 • doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.

  +421 513 2929
 • prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.

  +421 513 2902
 • Ing. Viera Konstantová, PhD.

  +421 513 9251
 • Ing. Ronald Baštovanský, PhD.

  +421 513 2918
© 2021 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené