doc. Ing. František Brumerčík, PhD.
VEDÚCI ODDELENIA

Miestnosť: BD 126

Telefón: +421 41 513 2923


Konzultačné hodiny:

štvrtok 12:00 - 14:00

ORCID
prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.
PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 120

Telefón: +421 41 513 2931


Konzultačné hodiny:

pondelok 8:00 - 9:00

ORCID
Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 121

Telefón: +421 41 513 2930


Konzultačné hodiny:

štvrtok 13:00 - 14:00

ORCID
Ing. Peter Weis, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 117

Telefón: +421 41 513 2918


Konzultačné hodiny:

štvrtok 9:00 - 10:00
piatok 9:00 - 10:00

ORCID
Ing. Lukáš Smetanka, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 113

Telefón: +421 41 513 2927


 

ORCID
Ing. Ján Galík, PhD.
VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC

Miestnosť: BB 120

Telefón:+421 41 513 2931


 

ORCID

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina