Oddelenie CAD systémov

  • Ing. Rudolf Madaj, PhD.

    +421 513 2925
  • Ing. Michal Lukáč, PhD.

    +421 513 2922
  • Ing. Igor Gajdáč, PhD.

    +421 513 2930
© 2021 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené