Laboratórium Tribológie

Laboratórium tribológie Katedry konštruovania a častí strojov je zamerané na výskum tribologických vlastností materiálov a ich povrchov, taktiež na základný výskum parametrov tribologických systémov pracujúcich v špecifických podmienkach, napr. vo vákuu alebo v korozívnom prostredí.

VYBAVENIE LABORATÓRIA:

  • vákuová komora s príslušenstvom na vytvorenie špecifických podmienok – vákua
  • lineárny tribomer s príslušným vybavením – zariadenie na zisťovanie tribologických vlastností materiálov a povlakov
  • dva rotačné tribomery s príslušenstvom- pričom jeden pracuje vo vákuu – na zisťovanie tribologických vlastností materiálov a povlakov
  • optický mikroskop
  • ručný drsnomer Mahr MarSurf PS1 s príslušným softvérom na meranie a vyhodnocovanie profilu drsnosti povrchu súčiastky
  • meracia stanica National Instruments na meranie údajov zo snímačov umiestnených na tribomeroch a ich vyhodnocovanie
  • bezkontaktný merací senzor optoNCDT 2401 – na meranie hĺbky opotrebenia povrchov s rozlíšením 0,12 mikrometra v priebehu skúšky

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina