• veľkosť modelovacieho priestoru (X,Y,Z):
  250x250x365 mm
 • hrúbka vrstvy:
  0,020 - 0,1 mm
 • materiály:
  H13, AlSi12, CP, Ti 6AI-4V, 7Nb, ASTM75
 • veľkosť modelovacieho priestoru (X,Y,Z):
  200x250x330 mm
 • hrúbka vrstvy:
  0,06 / 0,1 / 0,12 mm
 • materiály:
  Polymide PA 2200
 • veľkosť modelovacieho priestoru (X,Y,Z):
  406x355x406 mm
 • hrúbka vrstvy:
  0,125 / 0,17 mm
 • materiály:
  ABS, ABSi, PC, PC-ABS a PC-ISO
 • veľkosť modelovacieho priestoru (X,Y,Z) :
  260x160x190 mm
 • hrúbka vrstvy:
  +/- 0,2 mm
 • materiály:
  Sl500, LS600, R5/R11 gray a iné
 • veľkosť modelovacieho priestoru (X,Y,Z):
  254x381x203 mm
 • hrúbka vrstvy:
  0,089 / 0,102 mm
 • farba:
  390, 000 tisíc farieb (5 tlačových hláv)
 • veľkosť modelovacieho priestoru (X,Y,Z):
  350x350x200 mm
 • hrúbka vrstvy:
  0,016 / 0,032 mm
 • materiály:
  FullCure®720 Tango a Vero
 • veľkosť modelovacieho priestoru (X,Y,Z):
  203x254x203 mm
 • hrúbka vrstvy:
  0,0896 / 0,032 mm
 • materiály:
  Composite, Elastometric, Direct Casting

Laboratórium Rapid Prototyping

Katedra konštruovania a častí strojov disponuje viacerými zariadeniami typu Rapid Prototyping. Jedná sa o vysoko efektívne zariadenia pre realizáciu konceptu simultánneho inžinierstva v procese vývoja širokého spektra výrobkov.
Zariadenia slúžia na realizáciu fyzického prototypu vo veľmi krátkom čase a využívajú sa pri riešení úloh pre prax alebo taktiež záverečných prác. Umožňujú návrh a výrobu sofistikovanejších výrobkov, čo vedie k početným zlepšeniam v oblasti funkčnosti a dizajnu, a to pred úplným spustením výrobného procesu.

Tvorba prototypov technických systémov

Metódy rýchleho prototypovania (Rapid Prototyping), umožňujú rýchlu výrobu modelu, vzorky alebo prototypu na základe 3D modelu vytvoreného v CAD systéme alebo z 3D scanovaných dát získaných pristorovou digitalizáciou. Rapid Prototyping prináša radikálne skrátenie času výroby prototypu a tým aj zvýšenie početnosti variantov návrhov a znižuje náklady na výrobu prototypov. Vytvorenie vzhľadovo a tvarovo dokonalého výrobku je dnes už viac ako samozrejmou požiadavkou.

Direct Casting

Katedra tiež disponuje systémom na výrobu foriem a jadier na 3D tlačiarni - ZPRINTER 310 PLUS priamo z digitálnych 3D dát.
Výhodou je extrémne rýchla výroba z CAD dát prototypu vyrobeného z kovu, vytlačením častí formy a jadier a tiež jednoduchý proces liatia kovu pre zlievareň.

Metódy rýchleho prototypovania

Jednotlivé postupy sa od seba odlišujú priebehom procesu a princípom vytvárania a spektrom spracúvaného materiálu.
Takmer všetky metódy sú rovnako vhodné na výrobu modelov, tvarových prototypov, koncepčných vzoriek, modelov na výstavu a umožňujú rýchlo posúdiť rôzne varianty riešenia z hľadiska konštrukcie, výroby, montáže a odbytu.

 • Stereolitografia (SLS)
 • Solid Ground Curing (SCG)
 • Selective Laser Sintering (SLS)
 • Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
 • Fused Deposition Modeling (FDM)
 • Laminated Object Manufacturing (LOM)
 • Direct Shell Production Casting (DSCP)
 • Model Marker 3D Plotting (MMP)
 • Ballistic Particle Manufacturing (BPM)
© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina