Doktorandi - 1. ročník

  • Ing. Martin Gažo

  • Ing. Jakub Fiačan

Doktorandi - 2. ročník

  • Ing. Jozef Ondriga

  • Ing. Jozef Jenis

  • Ing. Matúš Čuchor

© 2021 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené