Vedenie katedry

  • Prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

    +421 513 0000
  • Doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.

    +421 513 0000
  • Doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.

    +421 513 2925
© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené