Ing. Matúš Čuchor

Téma dizertačnej práce: Hodnotenie tribologických vlastností tenkých povlakov tvorených tuhými mazivami v atmosférických podmienkach, ochrannej atmosfére a vo vákuu