Ing. Tomáš Capák

Téma dizertačnej práce: Výskum a vývoj v oblasti návrhu modulárnej mobilnej robotickej platformy s navigáciou pomocou prostredia pre priemyselnú automatizáciu