Ing. Jozef Škrabala

Téma dizertačnej práce: Výskum vlastností a konštrukčný návrh exteriérového mobilného zariadenia s využitím inovatívnych technológií