Ing. Jozef Ondriga

Téma dizertačnej práce: Možnosti využitia strojového učenia v procese konštruovania