Ing. Ján Gálik

Téma dizertačnej práce: Metodika tvorby koncepcií modulárnych jednoúčelových zariadení pre automobilový priemysel