Ing. Daniel Varecha

Téma dizertačnej práce: Výskum a vývoj v oblasti návrhu univerzálnej brzdnej sústavy pre priemyselné manipulačné dopravné systémy s cieľom bezpečného znižovania kinetickej energie