Ing. Adrián Hajdučik

Téma dizertačnej práce: Výskum a optimalizácia možností monitorovania vodiča dopravného prostriedku pomocou senzorov na báze bionických princípov