Ing. Tomáš Capák

Téma dizertačnej práce: Výskum a vývoj v oblasti návrhu modulárnej mobilnej robotickej platformy s navigáciou pomocou prostredia pre priemyselnú automatizáciu

Continue reading

Ing. Jozef Škrabala

Téma dizertačnej práce: Výskum vlastností a konštrukčný návrh exteriérového mobilného zariadenia s využitím inovatívnych technológií

Continue reading

Ing. Ján Gálik

Téma dizertačnej práce: Metodika tvorby koncepcií modulárnych jednoúčelových zariadení pre automobilový priemysel

Continue reading

Ing. Daniel Varecha

Téma dizertačnej práce: Výskum a vývoj v oblasti návrhu univerzálnej brzdnej sústavy pre priemyselné manipulačné dopravné systémy s cieľom bezpečného znižovania kinetickej energie

Continue reading

Ing. Branislav Patin

Téma dizertačnej práce: Výskum parametrov prevodových mechanizmov s ohľadom na presnosť chodu

Continue reading

Ing. Adrián Hajdučik

Téma dizertačnej práce: Výskum a optimalizácia možností monitorovania vodiča dopravného prostriedku pomocou senzorov na báze bionických princípov

Continue reading