Ing. Jozef Ondriga

Téma dizertačnej práce: Možnosti využitia strojového učenia v procese konštruovania

Continue reading

Ing. Jozef Jenis

Téma dizertačnej práce: Možnosti využitia strojového učenia v procese konštruovania

Continue reading

Ing. Matúš Čuchor

Téma dizertačnej práce: Hodnotenie tribologických vlastností tenkých povlakov tvorených tuhými mazivami v atmosférických podmienkach, ochrannej atmosfére a vo vákuu

Continue reading