Skúšobníctvo

Skúšanie veľkorozmerných ložísk

Na Katedre konštruovania a častí strojov sa dlhodobo realizujú skúšky valivých ložísk a v súčasnosti sa v tejto oblasti rieši niekoľko projektov. Konkrétne napríklad projekt „Optimalizácia konštrukčných parametrov ložísk s ohľadom na zvýšenie ich životnosti“ alebo „ProHiSpeB – prototyp nápravového telematického ložiska pre vysoké rýchlosti“. Taktiež sa v spolupráci s praxou rieši úloha „Konštrukčný návrh zariadenia na skúšanie životnosti veľkorozmerových ložísk“. V súvislosti s týmito dlhodobými úlohami je katedra vybavená potrebným prostriedkami a technológiami.

Realizované skúšobné stavy sú prispôsobené konkrétnym úlohám, podmienkam a požiadavkám a ich vybavenie je vždy špecifické pre danú úlohu. Pri týchto úlohách sa používajú konkrétne typy pohonov, snímačov, tenzometrov, hydraulických komponentov, elektronických komponentov a podobne. Štandardným vybavením je príslušný hardvér a softvér.

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené