Vyučovanie

Vyučovanie momentálne prebieha na všetkých stupňoch štúdia od 6.10.2020 až do odvolania dištančnou formou a to cez MS Teams a systém Moodle podľa platného rozvrhu !!!

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené