Oddelenie konštruovania

  • Ing. Viera Konstantová, PhD.

  • Prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.

    +421 513 0000
  • Doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.

    +421 513 2929
  • Ing. Ronald Baštovanský

    +421 513 0000
© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené