Oddelenie častí strojov a prevodov

  • Ing. Peter Weis, PhD.

  • Ing. Lukáš Smetánka, PhD.

  • prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD

  • Doc. Ing. František Brumerčík, PhD.

    +421 513 0000
  • Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.

    +421 513 2930
© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené