Oddelenie CAD systémov

  • Ing. Rudolf Madaj, PhD.

  • Ing. Michal Lukáč, PhD.

  • Ing. Igor Gajdáč, PhD.

    +421 513 2930
© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené