Laboratórium skúšania prevodoviek

Katedra Konštruovania a častí strojov má bohaté skúsenosti so skúškami a diagnostikou transmisií. Medzi riešené úlohy patrí vibrodiagnostika priemyselných prevodoviek, skúšanie prevodoviek pre miešanie gumárenských zmesí, alebo skúšky prevodoviek pre traktory. Veľmi aktuálne sú taktiež výskumné úlohy súvisiace s hydromechanickou prevodovkou IVT 150.

V súvislosti s týmito dlhodobými úlohami je katedra vybavená potrebným prostriedkami a technológiami. Realizované skúšobné stavy sú vždy prispôsobené konkrétnym úlohám a požiadavkám, no štandardnou súčasťou experimentálneho vybavenia je dynamometer, snímače, príslušný hardvér a softvér, typizované mechanické komponenty a podobne. Pri týchto úlohách sa používajú konkrétne typy pohonov, hydraulických komponentov, elektronických komponentov, atď…

© 2021 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené