Kontaktný formulár

Kontakty

Katedra konštruovania a častí strojov
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

E-mail
kkcs@fstroj.uniza.sk

Telefón
+421 41 525 3007
© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené