Výskum a projekty

 

Katedra Konštruovania a častí strojov sa aktívne zapája do riešenia úloh štátnych programov výskumu a vývoja a taktiež sa podieľa na riešení viacerých výskumných projektov VEGAKEGA a APVV.

Riešené projekty na katedre v období 2016 – 2022

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.