Konštruovanie I.
 
 

       Digitálna učebnica KONŠTRUOVANIE I je jednoducho spustiteľná na ktoromkoľvek internetovom prehliadači a bola testovaná na prehliadačoch Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera a Google Chrome. Je však optimalizovaná pre prehliadač Mozilla Firefox, V prípade problémov preto odporúčame využívať práve prehliadač Mozilla Firefox, čím sa zabezpečí, že predkladaný digitálny text bude nielen funkčne, ale aj graficky správny a taktiež videá budú funkčné.

 

Konštruovanie I.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.