CAD systémy

 

Virtuálne výučbové modely

 

Virtuálne výučbové modely sú spracované pomocou rozšírenej virtuálnej reality PTC Vuforia pre mobilné zariadenia s prístupom na internet. Podľa druhu používaného zariadenia si používateľ stiahne aplikáciu. Po spustení načíta QR kód a umiestni virtuálny model do priestoru, kde s ním môže začať pracovať.

Link na stiahnutie Vuforia View pre zariadenia Android a pre zariadenia Apple.

Image
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.