doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.
/ vedúci oddelenia konštruovania
NB 116
jozef.broncek@fstroj.uniza.sk
041 513 2929
Ing. Ronald Bašťovanský, PhD.
/ výskumný pracovník
NB 115
ronald.bastovansky@fstroj.uniza.sk
041 513 2928
doc. Ing. Martin Žarnay, PhD.
/ pedagogický pracovník
NB 116
martin.zarnay@fstroj.uniza.sk
041 513 2929
Ing. Silvester Poljak, PhD.
/ vedúci laboratória skrutkových spojov
ND 11
silvester.poljak@fstroj.uniza.sk
#
prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.
/ pedagogický pracovník
NB 113
marian.dzimko@fstroj.uniza.sk
041 513 2902