doc.Ing. Róbert Kohár, PhD.
/ vedúci oddelenia cad
ND 03
robert.kohar@fstroj.uniza.sk
041 513 2925
Ing.Juraj Bezák, PhD.
/ výskumný pracovník
ND 10
juraj.bezak@fstroj.uniza.sk
041 513 2908
doc.Ing. Slavomír Hrček
/ pedagogický pracovník
NB 118
slavomir.hrcek@fstroj.uniza.sk
041 513 2903
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
/ pedagogický pracovník
NB 118
stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk
041 513 2900
Ing. Rudolf Madaj, PhD.
/ vedúci laboratória RP a RT
ND 03
rudolf.madaj@fstroj.uniza.sk
041 513 2925
Ing. Michal Lukáč
/ výskumný pracovník
ND 122
michal.lukac@fstroj.uniza.sk
041 513 2922