Ing.Michal Hoč
/ doktorand
CEIT ZIMS
michal.hoc@fstroj.uniza.sk
#
Ing. Branislav Krchňavý
/ doktorand
NB115
branislav.krchnavy@fstroj.uniza.sk
041 513 2928
Ing. Tomášiková Mária
/ doktorand
NB 115
maria.tomasikova@fstroj.uniza.sk
041 513 2928
Ing. Sásik Róbert
/ doktorand
CEIT ZIMS
robert.sasik@fstroj.uniza.sk
#
Ing. Spišiak Peter
/ doktorand
ND 11
peter.spisak@fstroj.uniza.sk
#
Ing. Peter Weis
/ doktorand
NB 115
peter.weis@fstroj.uniza.sk
041 513 2928
Ing. Marek Bisták
/ doktorand
AA25
marek.bistak@fstroj.uniza.sk
041 513 6002
Ing.Michal Tropp
/ doktorand
AA25
michal.tropp@fstroj.uniza.sk
041 513 6002
Ing. Ján Šteiniger
/ doktorand
AA25
jan.steiniger@fstroj.uniza.sk
041 513 3002
Ing. Eva Gajdošová
/ doktorand
AA 25
eva.gajdosova@fstroj.uniza.sk
041 513 6002
Ing. Marián Stopka
/ doktorand
AA 25
marian.stopka@fstroj.uniza.sk
041 513 6002
Ing. Stanislav Gramblička
/ doktorand
AA 25
stanislav.gramblicka@fstroj.uniza.sk
041 513 6002