• Katedra KKČS
  • Katedra konštruovania a častí strojov vychováva univerzálnych konštruktérov. Pri dosahovaní tohto cieľa sa opierame o dlhoročné skúsenosti.
  • Skúšanie prevodoviek
  • Katedra má bohaté skúsenosti so skúškami a diagnostikou transmisií. V súvislosti s týmito dlhodobými úlohami je katedra vybavená potrebným prostriedkami a technológiami.
  • Rapid Prototyping
  • Katedra disponuje viacerými zariadeniami typu Rapid Prototyping. Jedná sa o vysoko efektívne zariadenia pre realizáciu simultánneho inžinierstva v procese vývoja výrobkov.
  • Projekt edison
  • EDISON je študentský projekt elektromobilu študentov Žilinskej univerzity
  • Bionika
  • Inovatívne riešenia konštrukčných úloh a nových konštrukčných materiálov inšpirovaných prírodnými princípmi.

Vitajte na webovej stránke Katedry konštruovania a častí strojov patriacej pod Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline!

Profil absolventa

Keď ste konštruktér, dokážete čokoľvek!

Kde pôsobíme

Sme súčasťou Žilinskej univerzity - Strojníckej fakulty.

Spoznajte nových ľudí!

Získaj skúsenosti v zahraničí a prines ich na Slovensko.

Profesionáli v obore!

Spolupracujeme s praxou a odpovedáme na aktuálne požiadavky priemyslu.

Prezentačné video ŽU

Náš profil

 • Matematika
  79%
  Fyzika
  77%
  Chémia
  65%
  CAD
  95%
  Konštruovanie
  97%
  Technológia
  95%
  Pružnosť
  85%
  Dynamika
  84%
  Časti strojov
  95%
  Ekonómia
  56%