Oddelenie CAD systémov:

Výskumní pracovníci:

lukac.jpg
Kancelária: BD 124
tel.: +421 41 513 2922
Konzultačné hodiny:
piatok 8:00 – 10:00
 

 

 
 
gajdac.jpg
Kancelária: BB 121
tel.: +421 41 513 2930
Konzultačné hodiny:
štvrtok 10:00 – 11:00
 

 

 
 
madaj.jpg
Kancelária: BD 005
tel.: +421 41 513 2925
Konzultačné hodiny:
pondelok 08:00 - 09:00
štvrtok 12:00 – 13:00
 
 

 

 
 
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.