Vývoj a návrh konštrukcie strojov a zariadení

 

          Na Katedre konštruovania a častí strojov sa realizujú návrhy strojov a zariadení podľa požiadaviek zákazníka. Ideové a koncepčné návrhy sú priebežne konzultované so zadávateľom. Na samotný návrh sú používané najnovšie CAD systémy. Časti zadania môžu byť spracovávané v rámci bakalárskej či diplomovej práce študentov.

SOFTVÉROVÉ VYBAVENIE

Máme skúsenosti so širokým spektrom softvérov, využívame však najmä TIETO.

APLIKOVANÝ VÝSKUM – AKTIVITY

 • poradenstvo pri vývoji a návrhu zariadenia
 • kompletný návrh výrobku od ideových návrhov cez analytické a MKP výpočty až po zabezpečenie výroby a stavbu zariadení
 • spracovanie koncepčných návrhov vo forme skíc a 3D modelov
 • spracovanie výrobnej technickej dokumentácie
 • sprostredkovanie výroby

ZAMERANIE

 • jednoúčelové stroje
 • zariadenia pre mechanizáciu a automatizáciu procesov
 • montážne linky a zariadenia
 • podávače, manipulátory
 • dopravníky
 • skúšobné zariadenia
v1.jpg
v2.jpg
v0.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.