Výskum v oblasti SPD procesov

 

            Pracovisko realizuje výskum v oblasti SPD procesov (Severe Plastic Deformation process), teda procesov intenzívnych plastických deformácií umožňujúcich vytvárať nanoštruktúry v kovových materiáloch (ECAR, ECAP, Orbitálne tvárnenie kovov). Taktiež sa zaoberá výskumom kontaktnej únavy (pitting) odvaľovaním zaťažujúcich diskov a kreovaním reziduálnych tlakových podpovrchových napätí v kovových vzorkách. Získané vzorky môžu byť testované pomocou rôznych dynamických systémov v ťahu, tlaku a v krute.

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

  • experimentálny systém - kontaktná únava a zvyškové napätie v kovových nanoštruktúrach
  • experimentálny systém - ECAR
  • experimentálny systém - ECAP s ultrazvukom
  • dynamické skúšky ťahom, tlakom a krutom
  • orbitálne tvárnenie kovov

APLIKOVANÝ VÝSKUM - AKTIVITY

  • skúšky ťahom, tlakom a krutom pri rôznych deformačných rýchlostiach za normálnych a zvýšených teplôt
  • zlepšovanie mechanických vlastnosti kovových nanomateriálov pomocou pretlačovania vzorky cez zalomený kanál metódami ECAP, ECAR
  • skúšanie a optimalizácia kontaktnej odolnosti nových materiálov a povlakov
  • vývoj riadiaceho mechanizmu orbitálneho tvárnenia
u7.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.