Výskum v oblasti teoretickej plastonometrie

 

                

        V oblasti plastometrie sa realizuje výskum súvisiaci s tvárnením ťažko tvárniteľných kovov. Vykonávajú sa skúšky tvárniteľnosti materiálov, ktoré slúžia ako podklad k vývoju mechatronického deformačného systému výroby kryštalizačných nádob z tenkého molybdénového plechu určených pre produkciu umelých monokryštálov zafíru horizontálnou metódou kryštalizácie.

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

  • skúšobný stroj LabTest 5.20ST pre skúšky jednoosovým ťahom za tepla
  • prístroj na Erichsenovu skúšku
  • prístroje pre skúšku hlbokoťažnosti Engelhardt a Fukuiho skúšku za tepla a studena
  • adaptér pre realizáciu tzv. strip testov pri zvýšenej teplote

APLIKOVANÝ VÝSKUM - AKTIVITY

  • skúšky jednoosovým ťahom pomocou vlastného vyvinutého adaptéra za tepla a v ochrannej atmosfére na skúšobnom stroji
  • LabTest 5.20ST;
  • Erichsenova skúška, skúška hlbokoťažnosti Engelhardt a Fukuiho skúška;
  • vývoj mechatronického deformačného systému výroby kryštalizačných nádob z tenkého molybdénového plechu určených pre produkciu umelých monokryštálov zafíru horizontálnou metódou kryštalizácie
u5.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.