Spolupráca katedry so Slovenskou Legálnou Metrológiou
 

         Na základe projektu APVV-15-0164 – Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií meracích zariadení bolo v kooperácii s technikmi zo SLM vyvinutých niekoľko meracích a kalibračných zariadení. Tieto zariadenia boli primárne vyvinuté za účelom zjednodušenia a zrýchlenia meracieho procesu, pri súčasnom zvýšení jeho presnosti.

Zariadenie pre kalibráciu a overovanie plavákových hladinomerov

     Zariadenie slúži k overovaniu presnosti plavákových hladinomerov na meranie hladiny v stacionárnych zásobníkoch. Rešpektuje vnútroštátne právne predpisy uvedené v prílohe č.68 UNMS k nariadeniu č. 210/2000 Coll, medzinárodné odporúčania OIML R 85: 2008 a normy STN EN ISO/IEC 17025:2005

Skúšobné zariadenie pre overenie presnosti nápravových a závesných váh

         Zariadenie slúži na pravidelné overovanie parametrov nápravových a závesných váh stanovených legislatívou. Je určené pre nápravové a závesné váhy s váživosťou do 10 ton. V rámci riešenia projektu bol podaný úžitkový vzor na nekonvenčné riešenie umiestnenia a zdvíhania závaží počas metrologického výkonu.

 

 

u10.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.