Výskum v oblasti kontaktných úloh

 

         Výskum v oblasti kontaktných úloh je zahrnutý vo viacerých výskumných projektoch VEGA, KEGA a APVV, ktorých súčasťou je mnohokrát problematika kontaktnej mechaniky. Pracovisko disponuje kapacitami na riešenie týchto nekonvenčných úloh najmä z oblastí ložísk a prevodov, ale taktiež aj z iných odvetví technického priemyslu.

SOFTVÉROVÉ VYBAVENIE NA RIEŠENIE ÚLOH KONTAKTNEJ MECHANIKY

  • ANSYS MECHANICAL APDL / WORKBENCH
  • MSC MARC & MENTAT
  • SIMULIA ABAQUS

APLIKOVANÝ VÝSKUM - AKTIVITY

  • simulovanie opotrebenia v kontaktných oblastiach ložísk a prevodových systémov
  • simulovanie v oblasti kontaktnej napätosti pozdĺž bokov zubov v pružnom prostredí
  • simulovanie prevodov s cykloidným ozubením zahŕňajúci definovanie ich geometrických charakteristík - záberových a sklzových pomerov a taktiež definovanie kontaktných napätí v záberových bodoch
u6.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.