MKP výpočty, analýzy a simulácie

 

          Na Katedre konštruovania a častí strojov vykonávame statické analýzy pre overenie tuhosti, pevnosti a dlhodobej odolnosti strojných zariadení a konštrukcií. Nachádzame riešenia pre optimalizáciu výrobkov, ich odľahčenie aj konštrukčné spevnenie. Statické analýzy slúžia k jednoduchým lineárnym výpočtom aj zložitým materiálovým, geometrickým a kontaktným nelineárnym výpočtom. Výsledky analýz pomáhajú odhaliť konštrukčné miesta s nízkou pevnosťou a odolnosťou. Na základe statickej analýzy odporučíme modifikácie konštrukcie tak, aby spĺňali definované požiadavky na pevnosť a životnosť konštrukcie. V oblasti FEM statických analýz ponúkame naše skúsenosti nielen s jednoduchými lineárnymi analýzami, ale aj s materiálovo / geometricky / kontaktne nelineárnymi, či kvazistatickými výpočtami. Na základe ich vyhodnotenia sme schopní odporučiť modifikácie konštrukcií a systémov tak, aby spĺňali požiadavky definované klientom tak z pevnostného hľadiska ako aj z hľadiska životnosti.

SOFTVÉROVÉ VYBAVENIE

Máme skúsenosti so širokým spektrom softvérov, využívame však najmä TIETO.

APLIKOVANÝ VÝSKUM – AKTIVITY

  • lineárne, materiálovo, geometricky a kontaktne nelineárne výpočty
  • kvázistatické výpočty
  • pevnostné, modálne a frekvenčnej analýzy
  • analýzy životnosti konštrukcie
  • návrh modifikácií a optimalizácie konštrukcií
u1.png
u2.png
u3.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.