Experimenty, merania, skúšky

 

         

          V experimentálnej oblasti Katedra konštruovania a časti strojov ponúka návrh vhodného spôsobu a metodiky testovania či experimentálnej analýzy, zostavenie meracej aparatúry a prevedenie požadovaného merania. Výsledky meraní sú potom prezentované vo forme správy z meraní s komentárom. Experiment či testovanie môže byť podľa požiadavky zákazníka vykonané buď u neho alebo u nás v laboratóriu.

APLIKOVANÝ VÝSKUM – AKTIVITY

u4.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.