Projekt elektromobil Edison
 
       

       Študentský projekt elektromobilu EDISON je súčasťou výskumu v oblasti elektromobility, nekonvenčných pohonov a ich komponentov. Komplexná realizácia výskumných aktivít v oblasti využívania nekonvenčných pohonov vozidiel umožňuje spoluprácu na vývojových aktivitách organizácií tvoriacich súčasť platformy E-mobility, spoluprácu na tvorbe legislatívnych zmien a umožňuje komplexné testovanie elektromobilov a nekonvenčných vozidiel. Ďalšie informácie sú dostupné na tomto odkaze.

CHARAKTERISTIKA:

 • dvojmiestne malé mestské vozidlo
 • celková hmotnosť 1100 kg
 • maximálna rýchlosť 90 km/h
 • dojazd 150 km
 • pohon zadnej nápravy
 • asynchrónny motor s kotvou nakrátko
 • menovitý/maximálny výkon 15/30 kW
 • akumulátory LiFeYPO4, 24 kWh

APLIKOVANÝ VÝSKUM – AKTIVITY:

 • stavba vlastného experimentálneho elektromobilu EDISON s overením prvkov dizajnu, ergonómie a bezpečnosti
 • výskum orientovaný na optimalizáciu toku energie; testovanie jazdných, elektrických a mechanických vlastností elektrických a hybridných vozidiel; súčasťou výskumu je aj vývoj elektronického energetického asistenta vodiča elektromobilu
 • výskum a vývoj mechanických a elektronických komponentov elektromobilov s využitým moderných metód konštruovania; na overovanie týchto vlastností slúži vybudované skúšobné pracovisko s inteligentným testovacím a diagnostickým systémom pre nekonvenčné pohony automobilov a ich komponenty

 

edison.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.